Please see the important update below from CCBC in relation to the recent communication sent out

Diolch

There has been an error in the Free School Meal Holiday Payment letters.  You will notice that the claim deadline is 5th December 2022, however, this is incorrect, and claims can be made until 31st January 2023.  Should you have any issues with your claim, please email [email protected] or call 01443 864055, and provide us with your name, address, and post office you took your letter to.

Bu gwall ar y llythyron Taliad Prydau Ysgol Am Ddim yn ystod gwyliau’r ysgol. Byddwch yn sylwi mai’r dyddiad cau ar gyfer hawlio yw 5 Rhagfyr 2022, fodd bynnag mae hyn yn anghywir, ac mae modd gwneud hawliadau tan 31 Ionawr 2023. Os bydd gennych chi unrhyw broblemau o ran hawlio, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffonio 01443 864055, a rhoi eich enw, cyfeiriad a manylion y swyddfa bost yr aethoch â’ch llythyr iddi.